Vrácení zboží do 14 dnů

VRÁCENÍ ZBOŽÍ DO 14 DNŮ

Kupující spotřebitel (dále jen kupující), který si objednal zboží elektronickou cestou, tedy na dálku, má právo odstoupit od kupní smlouvy (dále jen KS) do 14 dnů ode dne, kdy obdržel zboží. TĚSNĚNÍ NÝVLT s.ro. (dále jen prodávající) má pak povinnost kupujícímu vrátit peníze za zboží včetně nákladů na dodání.

Základní fakta

 • Jestliže došlo k uzavření kupní smlouvy na dálku, má kupující právo na odstoupení od kupní smlouvy ve stanovené lhůtě.
 • Lhůta pro odstoupení je 14 kalendářních dní a začíná následující den po dni převzetí.
 • Odstoupit od kupní smlouvy může pouze fyzická osoba - nepodnikatel. V případě nákupu zboží na IČ nelze odstoupit od kupní smlouvy.
 • Pokud se kupující rozhodne pro odstoupení od KS, není potřeba vrátit zboží v uvedené 14denní lhůtě, ale odeslat (nebo osobně doručit) prodávajícímu odstoupení od kupní smlouvy.
 • Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od prodávajícího obdržel.
 • Náklady spojené s vrácením zboží hradí zákazník.
 • Zboží může být rozbaleno a použito, prodávající však může požadovat náhradu nákladů vynaložených k uvedení zboží do původního, resp. prodejního stavu.
 • Zákonná lhůta pro vrácení platby za zboží je 14 kalendářních dní.
 • Kupující má nárok na vrácení plné kupní ceny včetně nákladů na dodání (poštovné).
 • Peněžní částka bude zaslána na bankovní účet, nebo vrácena v hotovosti na naší provozovně v Červeném Kostelci. Zásilky zaslané na dobírku budou odmítnuty.
   

Tip: Nejste si jistí, jak napsat odstoupení od smlouvy? Nevadí. Můžete si stáhnout náš vzor odstoupení od kupní smlouvy:


Kam vrátit zboží?

Zboží zašlete nebo přineste na adresu naší provozobny (viz kontakty):

TĚSNĚNÍ NÝVLT s.r.o.

provozovna

Jiráskova 37

549 41 Červený Kosltelec


Pokud chcete vědět víc

 • Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené na dálku upravuje Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, konkrétně § 1820 a následující definují uzavření KS na dálku a § 1829 zaručuje kupujícímu odstoupení od KS.
 • Jelikož vztah mezi prodávajícím a kupujícím upravuje občanský zákoník, má na odstoupení od kupní smlouvy právo pouze koncový spotřebitel, za kterého je považována fyzická osoba, nepodnikatel. V případě uzavření kupní smlouvy na , se úprava kupního vztahu řídí obchodním zákoníkem, který toto právo kupujícímu negarantuje.
 • Lhůta pro odstoupení od KS je 14 kalendářních dní a běží od následujícího dne po dni převzetí zboží. Pokud lhůta končí (tedy poslední 14. den připadá) na víkend, nebo státní svátek, prodlužuje se lhůta do nejbližšího pracovního dne.
 • Rozhodující pro uznání odstoupení od KS je datum odeslání odstoupení od KS prodávajícímu. Není tedy důležité, kdy odešlete samotné zboží, ale kdy odešlete vaše rozhodnutí o odstoupení od KS.
 • Odstoupení od KS můžete učinit bez udání důvodu a to písemně, nebo elektronicky.
 • Zboží by mělo být v originálním balení, nepoškozené. Může být vyzkoušeno, ale nemělo by nést stopy použití. Pokud byl originální obal poškozen, nebo zničen, právo na odstoupení od KS nezaniká. Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží v případě, kdy svého práva zneužje a nakládá se zbožím bez ohledu na jeho povahu a vlastnosti.
 • Prodávající má lhůtu 14 kalendářních dní na vrácení peněz kupujícímu a běží ode dne, kdy bylo prodávajícímu zboží doručeno.