TEFLON PTFE

TEFLON PTFE deska 1200 x 1200 x 0.5 mm - R/4743

  1 573,00 Kč
  bez DPH 1 300,00 Kč
ks

TEFLON PTFE deska 1200 x 1200 x 1 mm - R/4744

  2 196,15 Kč
  bez DPH 1 815,00 Kč
ks

TEFLON PTFE deska 1200 x 1200 x 1.5 mm - R/4745

  3 954,28 Kč
  bez DPH 3 268,00 Kč
ks

TEFLON PTFE deska 1200 x 1200 x 2 mm - R4746

  4 458,85 Kč
  bez DPH 3 685,00 Kč
ks

TEFLON PTFE deska 1200 x 1200 x 2.5 mm - R4747

  5 457,10 Kč
  bez DPH 4 510,00 Kč

TEFLON PTFE deska 1200 x 1200 x 3 mm - R/4748

  6 588,45 Kč
  bez DPH 5 445,00 Kč
ks

TEFLON PTFE deska 600 x 600 x 0.5 mm - R/4762

  732,05 Kč
  bez DPH 605,00 Kč
ks

TEFLON PTFE deska 600 x 600 x 1 mm - R/4763

  1 096,26 Kč
  bez DPH 906,00 Kč
ks

TEFLON PTFE deska 600 x 600 x 1.5 mm - R/4764

  1 628,66 Kč
  bez DPH 1 346,00 Kč
ks

TEFLON PTFE deska 600 x 600 x 2 mm - R/4765

  2 228,82 Kč
  bez DPH 1 842,00 Kč
ks

TEFLON PTFE deska 600 x 600 x 2.5 mm - R/4766

  2 722,50 Kč
  bez DPH 2 250,00 Kč

TEFLON PTFE deska 600 x 600 x 3 mm - R/4767

  2 964,50 Kč
  bez DPH 2 450,00 Kč
ks

TEFLON PTFE přířez 150 x 200 x 0.5 mm - R/4750

  61,35 Kč
  bez DPH 50,70 Kč
ks

TEFLON PTFE přířez 150 x 200 x 1 mm - R/4751

  90,75 Kč
  bez DPH 75,00 Kč
ks

TEFLON PTFE přířez 150 x 200 x 1.5 mm - R/4752

  135,52 Kč
  bez DPH 112,00 Kč
ks

TEFLON PTFE přířez 150 x 200 x 2 mm - R/4753

  185,13 Kč
  bez DPH 153,00 Kč
ks

TEFLON PTFE přířez 150 x 200 x 2.5 mm - R/4754

  225,06 Kč
  bez DPH 186,00 Kč

TEFLON PTFE přířez 150 x 200 x 3 mm - R/4755

  273,46 Kč
  bez DPH 226,00 Kč
ks

TEFLON PTFE přířez 300 x 200 x 0.5 mm - R/4756

  163,35 Kč
  bez DPH 135,00 Kč
ks

TEFLON PTFE přířez 300 x 200 x 1 mm - R/4757

  240,79 Kč
  bez DPH 199,00 Kč
ks

TEFLON PTFE přířez 300 x 200 x 1.5 mm - R/4758

  361,79 Kč
  bez DPH 299,00 Kč
ks

TEFLON PTFE přířez 300 x 200 x 2 mm - R/4759

  482,79 Kč
  bez DPH 399,00 Kč
ks

TEFLON PTFE přířez 300 x 200 x 2.5 mm - R/4760

  603,79 Kč
  bez DPH 499,00 Kč

TEFLON PTFE přířez 300 x 200 x 3 mm - R/4761

  724,79 Kč
  bez DPH 599,00 Kč
ks

Popis kategorie — TEFLON

TEFLON

PTFE je krystalický polymer bílé barvy, parafinického vzhledu. Teflon se vyznačuje vysokou molekulovou hmotností a obsahuje pouze atomy uhlíku a fluoru s vysokou pevností vazby, což určuje jeho charakteristické vlastnosti:

  • vynikající chemická odolnost
  • výborná odolnost proti vysokým teplotám
  • výborné dielektrické vlastnosti
  • odolnost proti stárnutí
  • nízká nasákavost a odolnost proti rozpouštědlům
  • dobré kluzné vlastnosti.

 

Použití teflonu

Používá se ve všech průmyslových odvětvích, kde jsou kladeny vyšší požadavky na vlastnosti použitého materiálu. Mimo již uvedené vlastnosti patří k jeho výhodám fyziologická nezávadnost v rozsahu pracovních teplot, nepatrná adheze a výborné těsnící účinky.

PTFE je stabilní v rozmezí teplot od -170 °C do +260 °C, přičemž je nutno respektovat změny jeho vlastností v závislosti na teplotě. Při vyšší teplotě nastává rozklad, který při měření hmotnostních ztrát je do teploty 380 °C nepatrný. Od 380 °C intenzita rozkladu roste a vznikají plynné rozkladné produkty, které ve styku se vzduchem a vzdušnou vlhkostí tvoří další sloučeniny. Při tepelném rozkladu vzniká např. fluorovodík, tetrafluoretylen, hexafluorpropylen, perfluorizobutylen, oktafluorcyklobutan a další. Téměř všechny jsou toxické.

Zápalnost

PTFE patří mezi nejméně hořlavé plasty. Při zahřívání na vzduchu bez plamene nezačne hořet do teploty 575 °C. Pokud je použito přímého plamene, vznítí se v důsledku plynných rozkladných produktů a po odstranění plamene se hoření zastaví.

CHemická odolnost

PTFE odolává kyselinám, zásadám, solím, rozpouštědlům, a to i za zvýšených teplot. Není odolný proti roztaveným alkalickým kovům, elementárnímu fluoru, roztoku sodíku v kapalném amoniaku a některým organokovovým sloučeninám alkalických kovů. U plněných materiálů je chemická odolnost závislá na druhu použitého plniva

Doplňující vlastnosti

PTFE odolává dobře povětrnostním vlivům a mikroorganismům, je fyziologicky nezávadný i při implantaci do živé tkáně. Při větší dávce radioaktivního záření degraduje.

Katalog

prohlédnout